Mã số công trình:      BT18012 Chủ đầu tư:                Ông Toàn Địa điểm xây dựng:   Thái Nguyên Kiến trúc Sư:              Vietbuilds Diện tích xây dựng:   220m2 Năm thực hiện:          2018 Mô tả Chi tiết mặt bằng các tầng trong..

Thêm